20060816

Tro vs tvivla

Andrea har ett litet trevligt pappersfanzine som heter Fråga. Nästa nr gäller frågan "Tro eller tvivla"? Eftersom jag inte riktigt kan bestämma mig katafoniserade jag bara.

Utdrag ur Svenska Ankdammemins Ordtok (SAOT):

tro s. -n; ing. pl. äv. v. trodde, trott
Enl. vissa språkvetare härlett från engelskans ”true” = ”sant”, men enl. numer accepterad forskning av prof. R. Lind (Kr:fors) snarare besläktat med det mongoliska ”ptrooo!” = ung. ”nu lyder du och rör dig inte ur fläcken”. Anv. i senare form än idag inom dressyr. Se skygglapp. Anv. äv. i modernt språkbruk som grund för grundlösa påståenden. Se glad amatör.
Ex: ”Jag tror att människor och fiskar kan leva tillsammans i fred” (G. W. Bush)

tron s. -en -er
1. Säte av porslin vari exkrementer deponeras för vidarespolning till havet. Se skitsnack.
2. Tidig och rätt usel dataanimerad SF-film. Se Disney.

tvi vale interj.
Utrop av frustration och avsmak. Se men herregud, ge dig nu för fan.

tvivel s. tvivlet; pl. =, best. pl. tvivlen:
Av tyskans ”Zweifel”, urspr.”zwei Fehler” = ”två fel”. Enl. tidiga kyrkodoktriner var det en dubbel synd att ej tro eftersom man därmed svek både kyrkan och sig själv. Den som tvivlade riskerade enl. kardinal McEnroe att antingen tvärt fastna på halva vägen till frälsning eller gå för långt och landa bortanför det tillåtnas gräns. Se dubbelfel och domarjävel. I teokratier svikes äv. en tredje part, statsmakten, s. k. trivel; se eng. ”drivel” = ”skitsnack”.
Ex: ”Utan tvivel är man inte klok” (T. Danielsson)

tvivla v. tvivlade tvivlat
Den där krypande känslan av att ingenting är så enkelt som man gärna vill, äh, tro. Se obestämd.

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home