20060815

Centraleuropas historia

Kristian Gerner - Centraleuropas historia

Betyg: 3

Tungrott men intressant would-be-standardverk om de centraleuropeiska ländernas/regionernas/staternas historia från tidig medeltid och framåt. Pekar på många intressanta saker - inte minst historieskrivningens roll i en region där nationell självständighet inte alltid varit given - men är också ibland överdrivet teoretisk. Lite för förtjust i de stora sammanhangen på bekostnad av människorna. Dessutom blir den rätt rörig när Gerner hela tiden vill se saker ur olika perspektiv, behandla olika aspekter, med följd att han hoppar fram och tillbaka i kronologin och ofta upprepar vissa saker flera gånger samtidigt som han förutsätter att vi är tillräckligt bekanta med andra för att han bara ska behöva nämna dem i föregående. Intressant: han tar upp judarnas och tyskarnas historia i Centraleuropa mer än de flesta böcker - de försvann ju i stor utsträckning inte bara från länderna utan också från historieskrivningen 1945.

Lite längre utläggning på dagensbok.com.

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home